Category: ธุรกิจร้านค้าให้เช่า

สร้างตึกแถว หรือ ทำอาคารให้เช่าดี?

สร้างอาคารให้เช่า หรือ สร้างเพื่อขายดี? มีผู้ประกอบการจำนวนมาก ที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงมาก...

Read More

Commission vs passive income

ธุรกิจให้เช่าพื้นที่แก่ร้านค้าปลีก ไม่ว่าท่านทำธุรกิจอะไร ตอนนี้คู่แข่งเต็มไปหมด? น้อยมากที่ใครคนใดคนหนึ่งจะเจอธุรกิจที่เป็น Blue Ocean แต่ก็ยังมีธุรกิจหนึ่งที่ไม่เคยมีวันตาย นั่นคือธุรกิจนายหน้า เพราะเป็นการทำงานที่ใช้ทุนน้อย...

Read More
Loading